კატეგორია

სასტუმრო, რომელმაც 2 კვირაში Hotsale.ge-ზე 1000-ზე მეტი ჯავშანი გაყიდა

სასტუმრო, რომელმაც 2 კვირაში Hotsale.ge-ზე 1000-ზე მეტი ჯავშანი გაყიდა

21727

წელს, შიდა ტუ­რიზ­მის ხელ­შე­წყო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რო­გორც მთის, ისე ზღვის კუ­რორ­ტის სას­ტუმ­რო­ებ­ზე მო­თხოვ­ნა დღი­თი­დღე იზ­რდე­ბა. ზო­გი­ერ­თი მათ­გა­ნი Hotsale.ge- ზე ყო­ველკ­ვი­რე­უ­ლად ასო­ბით ჯავ­შანს ყი­დის და ნამ­დვილ ბესტსე­ლე­რად იქცა. მა­გა­ლი­თად, გა­ყიდ­ვე­ბით ჩემ­პი­ო­ნე­ბი არი­ან სას­ტუმ­რო „ეი­ფო­რია“ და „კას­ტე­ლო მარე“, რო­მელ­თაც რამ­დე­ნი­მე დღე­ში, სა­ერ­თო ჯამ­ში და­ახ­ლო­ე­ბით 2 000 ჯავ­შა­ნი გა­ყი­დეს.

გან­თავ­სე­ბის ობი­ექ­ტის ძებ­ნი­სას უამ­რა­ვი სა­ინ­ტე­რე­სო და მიმ­ზიდ­ვე­ლი შე­თა­ვა­ზე­ბა გვხვდე­ბა, ამი­ტომ რთუ­ლია სა­უ­კე­თე­სოს არ­ჩე­ვა. რო­გორც წესი, გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბას გვი­მარ­ტი­ვებს სას­ტუმ­როს დამ­სვე­ნე­ბელ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა და მათ­გან მი­ღე­ბუ­ლი უკუ­კავ­ში­რი.

ამას­თან, გან­თავ­სე­ბის ობი­ექ­ტის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას თვა­ლი შეგ­ვიძ­ლია, „ჰოთ­სე­ილ­ზეც“ მი­ვა­დევ­ნოთ.

უდი­დე­სი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს „კას­ტე­ლო მარე“, რო­მელ­მაც რამ­დე­ნი­მე დღე­ში „ჰოთ­სე­ილ­ზე“ 900-მდე ჯავ­შა­ნი გა­ყი­და.

 

„კას­ტე­ლო მარე“ ცი­ხის­ძირ­ში, ზღვის სა­ნა­პი­რო­ზეა გა­შე­ნე­ბუ­ლი, სა­დაც მუ­დამ სა­სი­ა­მოვ­ნო ნი­ა­ვი უბე­რავს, უგემ­რი­ე­ლე­სი კერ­ძე­ბი და მშვი­დი გა­რე­მო კი სა­უ­კე­თე­სო დას­ვე­ნე­ბას გპირ­დე­ბათ. სას­ტუმ­რო და გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი კომ­პლექ­სი „კას­ტე­ლო მარე“ სხვა და­ნარ­ჩე­ნი სას­ტუმ­რო­ე­ბის­გან თა­ვი­სი ის­ტო­რი­ით, უნი­კა­ლუ­რო­ბი­თა და ხა­რის­ხით გა­მო­ირ­ჩე­ვა. მან ფაქ­ტობ­რი­ვად, გა­მო­ა­ცო­ცხლა ცი­ხის­ძირ­ში გა­ჩე­რე­ბუ­ლი ტუ­რიზ­მი.

სას­ტუმ­როს დამ­სვე­ნებ­ლებს შე­უძ­ლი­ათ, ისი­ა­მოვ­ნონ მისი აუ­ზით, რო­მე­ლიც ზღვას გა­დაჰ­ყუ­რებს ან პა­ტა­რა ზო­მის, ღია მა­ტა­რებ­ლით თა­ვად ჩა­ვიდ­ნენ სა­ნა­პი­რო­ზე. აქ ყვე­ლა­ფე­რია სრულ­ყო­ფი­ლი დას­ვე­ნე­ბის­თვის.

ასე­ვე, დღეს, ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რულ ზღვის­პი­რა სას­ტუმ­როდ შე­იძ­ლე­ბა „ეი­ფო­რია“ ჩა­ით­ვა­ლოს, რად­გან მას შემ­დეგ, რაც ის „ჰოთ­სე­ილ­ზე“ 39%-იანი და­ნა­ზო­გით გა­მოჩ­ნდა, 1000-ზე მეტი ჯავ­შა­ნი გა­ყი­და. დას­ვე­ნე­ბის მსურ­ველ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა კი ყო­ველ­დღი­უ­რად იმა­ტებს.

„ეი­ფო­რია“ 5-ვარ­სკვლა­ვი­ა­ნი სას­ტუმ­როა, რო­მე­ლიც ზღვას­თან ახ­ლოს, ბა­თუ­მის ცენ­ტრა­ლურ ნა­წილ­ში მდე­ბა­რე­ობს. მისი პრე­მი­უმ კლა­სის აპარ­ტა­მენ­ტე­ბი გა­მო­ირ­ჩე­ვა დახ­ვე­წი­ლი დი­ზა­ი­ნი­თა და კომ­ფორ­ტით.

„ეი­ფო­რი­ას“ გარ­და, რო­გორც ზღვის­პი­რეთ­ში, ისე მთა­ში გა­მო­იკ­ვე­თა რამ­დე­ნი­მე ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი სას­ტუმ­რო, სა­ი­და­ნაც ერთ-ერთს აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა ეწ­ვი­ოთ. აღ­ნიშ­ნუ­ლი სას­ტუმ­რო­ე­ბი­დან ყვე­ლა მათ­გა­ნი წარ­მოდ­გე­ნი­ლია „ჰოთ­სე­ილ­ზე“ და საკ­მა­ოდ მიმ­ზიდ­ველ და­ნა­ზოგ­საც გთა­ვა­ზობთ. რაც მთა­ვა­რია, ყვე­ლა მათ­გა­ნი პრე­მი­უმ კლა­სი­საა და მომ­სა­ხუ­რე­ბის მა­ღა­ლი ხა­რის­ხით გა­მო­ირ­ჩე­ვა.

პო­პუ­ლა­რუ­ლია „კოლ­ხი­და რე­ზორ­ტიც“, რო­მე­ლიც „ჰოთ­სე­ილ­ზე“ 25%-იანი და­ნა­ზო­გი­თაა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი და იმ­დე­ნად მო­თხოვ­ნა­დი გახ­და, რომ და­ახ­ლო­ე­ბით, ერთ კვი­რა­ში 700 ჯავ­შა­ნი გა­ყი­და.

გი­გან­ტუ­რი ხე­ე­ბის ქვეშ მო­წყო­ბი­ლი აუზი, ნა­თე­ლი და კომ­ფორ­ტუ­ლი სას­ტუმ­როს ნომ­რე­ბი, 3-ჯე­რა­დი კვე­ბა და მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი მე­ნიუ, სპორ­ტუ­ლი ობი­ექ­ტე­ბი, ბავ­შვე­ბის გა­სარ­თო­ბი სივ­რცე­ე­ბი, ანი­მა­ტო­რე­ბი და ურე­კის მზე სა­სი­ა­მოვ­ნო დას­ვე­ნე­ბის სა­წინ­და­რია.

„ორბი ბიჩ თა­უ­ე­რი“ „ჰოთ­სე­ი­ლის“ კი­დევ ერთი ბესტსე­ლე­რია 50%-იანი და­ნა­ზო­გით. „ორ­ბის“ აპარ­ტა­მენ­ტე­ბი ცნო­ბი­ლია ულა­მა­ზე­სი ზღვის ხე­დი­თა და კომ­ფორ­ტუ­ლი, მა­ღა­ლი კლა­სის ნომ­რე­ბით. რამ­დე­ნი­მე დღე­ში ის 500-მდე მომ­ხმა­რე­ბელ­მა შე­ი­ძი­ნა.

 

თუ წელს შეკ­ვე­თილ­ში დას­ვე­ნე­ბა გაქვთ გა­და­წყვე­ტი­ლი, „ჰოთ­სე­ი­ლის“ მომ­ხმა­რე­ბელ­თა რე­კო­მენ­და­ცი­ით, „ბლექ სი რი­ვი­ე­რას“ ან „ივე­რია ელს“ უნდა ეს­ტუმ­როთ.

„ბლექ სი რი­ვი­ე­რა“ - ეს არის სას­ტუმ­რო შეკ­ვე­თილ­ში, რო­მე­ლიც ცნო­ბი­ლია ულა­მა­ზე­სი ეზო­თი და სულ რამ­დე­ნი­მე ფე­ხის ნა­ბიჯ­ზე მდე­ბა­რე ზღვის სა­ნა­პი­რო­თი. რამ­დე­ნი­მე დღე­ში „ჰოთ­სე­ი­ლის“ მეშ­ვე­ო­ბით ის უკვე 270-მა დამ­სვე­ნე­ბელ­მა და­ჯავ­შნა.

თუ აკვა აე­რო­ბი­კა გი­ზი­დავთ და ზა­ფხუ­ლის სა­ღა­მო­ე­ბის სა­ინ­ტე­რე­სოდ გა­ტა­რე­ბა გსურთ, „ივე­რია ელს“ უნდა ეწ­ვი­ოთ. მისი ღია აუზი და კი­ნო­თე­ატ­რი და­უ­ვი­წყარ დას­ვე­ნე­ბას გპირ­დე­ბათ. სა­ბავ­შვო სივ­რცე­ე­ბი კი გარ­თო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას თქვენს პა­ტა­რებ­საც მის­ცემს. „ჰოთ­სე­ი­ლის“ და­ნა­ზო­გით უკვე მისი 155 ჯავ­შა­ნია გა­ყი­დუ­ლი.

ისი­ნი, ვინც წელს ზღვის­პი­რეთ­ში დას­ვე­ნე­ბას ვერ ახერ­ხე­ბენ ან ეს სი­ა­მოვ­ნე­ბა აგ­ვის­ტოს მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში გა­და­დეს, „ჰოთ­სე­ი­ლის“ მო­ნა­ცე­მე­ბის მი­ხედ­ვით, ამ სამ ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რულ სას­ტუმ­რო­ში ის­ვე­ნე­ბენ: „სას­ტუმ­რო შა­ო­რი“ და „ჰო­ლი­დეი ინნ თე­ლა­ვი“.

თი­თო­ე­ულ მათ­განს მომ­სა­ხუ­რე­ბის გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი სტი­ლი და მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი სერ­ვი­სე­ბი აქვს. „სას­ტუმ­რო შა­ო­რი“ რა­ჭა­ში შა­ო­რის ულა­მა­ზე­სი ტბის მიმ­დე­ბა­რედ ცოტა ხნის წინ გა­იხ­სნა და „ჰოთ­სე­ილ­ზე“ გან­თავ­სე­ბის შემ­დეგ სწრა­ფად გახ­და მო­თხოვ­ნა­დი და პო­პუ­ლა­რუ­ლი. სუფ­თა ჰა­ე­რი, მა­ღა­ლი ხე­ე­ბი, სიმწვა­ნე და სიგ­რი­ლე - ეს უპი­რა­ტე­სო­ბე­ბი მას კი­დევ უფრო მიმ­ზიდ­ველს ხდის. წელს ის საკ­მა­ოდ პო­პუ­ლა­რუ­ლია, რა­საც „ჰოთ­სე­ი­ლის“ სტა­ტის­ტი­კაც მოწ­მობს. და­ახ­ლო­ე­ბით, ერთ კვი­რა­ში სას­ტუმ­რომ უკვე 311 ჯავ­შა­ნი გა­ყი­და.

„ჰო­ლი­დეი ინნ თე­ლავ­ში“ ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს რო­გორც ღია და და­ხუ­რუ­ლი აუ­ზე­ბი, ისე რეს­ტო­რა­ნი, სა­დაც ტრა­დი­ცი­ულ კა­ხურ კერ­ძებს ამ­ზა­დე­ბენ. სას­ტუმ­რო „ჰოთ­სე­ილ­ზე“ ცოტა ხნის წინ გან­თავ­სდა და უკვე 40-მდე ჯავ­შა­ნი აქვს გა­ყი­დუ­ლი.