გადმოწერე ჰოთსეილის აპლიკაცია და აღმოაჩინე დამატებითი დანაზოგი საყვარელ პროდუქტებზე

PLAY STORE

Android App

APP STORE

Ios App

ყოველდღიური დამატებითი დანაზოგი მხოლოდ აპლიკაციაში

ჩამოტვირთვა

რა ვაჩუქოთ საყვარელ ადამიანს 8 მარტს? - განსაკუთრებული იდეები

რა ვაჩუქოთ საყვარელ ადამიანს 8 მარტს? - განსაკუთრებული იდეები

4368

ქალ­თა სა­ერ­თა­შო­რი­სო დღის აღ­სა­ნიშ­ნა­ვად გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ვემ­ზა­დე­ბით. ბოლო წლე­ბია, დღე­სას­წა­უ­ლი ქა­ლე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბი­სა და მხარ­და­ჭე­რის სიმ­ბო­ლოდ იქცა. შე­სა­ბა­მი­სად, ეს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი თა­რი­ღი ქალ­თა სო­ცი­ა­ლუ­რი და პო­ლი­ტი­კუ­რი ცნო­ბი­ე­რე­ბის კი­დევ უფრო უკეთ ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­სა და სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ში მათი მიღ­წე­ვე­ბის აღ­ნიშ­ვნას ეთ­მო­ბა.

 

მ დღეს ერ­თმა­ნეთს ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი­თა და სა­ჩუქ­რე­ბით ვუ­ლო­ცავთ. თუ ჯერ კი­დევ ვერ გა­და­წყვი­ტეთ, ად­რე­სა­ტი რო­გორ გა­ა­ხა­როთ, და­ნა­ზო­გე­ბის ყვე­ლა­ზე მას­შტა­ბუ­რი პლატ­ფორ­მის Hotsale.ge-ის დახ­მა­რე­ბით გან­სა­კუთ­რე­ბულ იდე­ებს გთა­ვა­ზობთ:

 

საგ­ზუ­რი “პარკ ჰო­ტელ წი­ნან­და­ლი • PARK HOTEL TSINANDALI”-ში

„ჰოთ­სე­ი­ლის“ სარ­ვა­მარ­ტო აქ­ცი­ის ფარ­გლებ­ში წი­ნან­დლის მა­მულ­ში ნო­მე­რი 2 სტუ­მარ­ზე სა­უზ­მით, 180 ლარი და­გიჯ­დე­ბათ 257 ლა­რის ნაც­ვლად. სა­ჩუქ­რად კი მი­ი­ღებთ კოქ­ტე­ი­ლებს, „ენ სე­მო­ნინ სპა­სა“ და რეს­ტო­რან „პი­ნოს“ ფას­დაკ­ლე­ბას

 

ხე­ლოვ­ნე­ბის სტუ­დია არტ ლაბი გთა­ვა­ზობთ კე­რა­მი­კის ოს­ტა­ტე­ბის მას­ტერკლა­სებს, რო­გორც მბრუ­ნავ დაზ­გა­ზე, ასე­ვე მე­თუ­ნე­ო­ბის სხვა­დას­ხვა ტექ­ნი­კის გა­მო­ყე­ნე­ბით.სა­მუ­შაო პრო­ცე­სის დროს დაგ­ხვდე­ბათ სა­სი­ა­მოვ­ნო გა­რე­მო და მუ­სი­კა

მას­ტერკლა­სის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბი­სას მზად­დე­ბა დე­კო­რა­ტი­უ­ლი და კე­რა­მი­კულ აქ­სე­სუ­ა­რე­ბი, ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი წარ­წე­რე­ბით, მო­ნა­წი­ლე­ებს სა­კუ­თა­რი ხე­ლით დამ­ზა­დე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბი, მას­ტერკლა­სის ბო­ლოს სა­ჩუქ­რად გა­და­ე­ცე­მათ.

 

  • "აი ქეი ფლა­უ­ერ­სი • I.K.FLOWERS"-ის გა­მორ­ჩე­უ­ლი თა­ი­გუ­ლი

"აი ქეი ფლა­უ­ერ­სი • I.K.FLOWERS" თა­ი­გუ­ლე­ბის დიდ არ­ჩე­ვანს გთა­ვა­ზობთ, სპე­ცი­ა­ლუ­რი 8 მარ­ტის აქ­ცი­ით 30%-მდე და­ნა­ზო­გით. ყვა­ვი­ლე­ბის შე­ძე­ნა 40 ლა­რი­დან არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

 

· ვახ­შა­მი “კაფე ირი­ში • CAFE IRISHI”

“კაფე ირი­ში • CAFE IRISHI”-ის სპე­ცი­ა­ლუ­რი შე­თა­ვა­ზე­ბა მო­ი­ცავს გუ­ლის ფორ­მის პი­ცას, სა­ლა­თა „იუ­ლი­უს­სა“ და ღვი­ნოს 2 სტუ­მარ­ზე, 37 ლა­რად 62 ლა­რის ნაც­ვლად.

ჩა­მოთ­ვლი­ლი სა­ჩუქ­რე­ბი თქვე­ნი და თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის 8 მარტს და­უ­ვი­წყარს გახ­დის.a