კატეგორია

"სამოთხე საქართველოში" - კოტეჯები ყველაზე დიდი დანაზოგით

"სამოთხე საქართველოში" - კოტეჯები ყველაზე დიდი დანაზოგით

6282

ადა­მი­ა­ნე­ბის დას­ვე­ნე­ბის სტი­ლი და კულ­ტუ­რა იც­ვლე­ბა და ვი­თარ­დე­ბა. თუ წლე­ბის წინ დიდი სას­ტუმ­რო­ე­ბი გა­სარ­თო­ბი აქ­ტი­ვო­ბე­ბით იყო პო­პუ­ლა­რუ­ლი, ახლა მყუდ­რო, ლა­მაზ და კომ­ფორ­ტულ კო­ტე­ჯებ­სა და გლემ­ფინ­გებ­ზე იზ­რდე­ბა მო­თხოვ­ნა

დატ­ვირ­თუ­ლი და სტრე­სუ­ლი ცხოვ­რე­ბის სტი­ლი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ადა­მი­ა­ნე­ბი არ­ჩე­ვანს სიმ­ყუდ­რო­ვე­ზე, სიმ­შვი­დე­ზე, სა­სი­ა­მოვ­ნო და ინ­ტი­მურ გა­რე­მო­ზე აკე­თე­ბენ. მო­თხოვ­ნას­თან ერ­თად იზ­რდე­ბა იმ ად­გი­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბაც, რომ­ლე­ბიც სწო­რედ ასეთ გა­რე­მოს სთა­ვა­ზო­ბენ დამ­სვე­ნებ­ლებს. ბოლო წლებ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა­დას­ხვა რე­გი­ონ­ში ბევ­რი ახა­ლი, მყუდ­რო კო­ტე­ჯი თუ გლემ­ფინ­გი აშენ­და. მათი ნა­წი­ლი დას­ვე­ნე­ბის მარ­თლაც გა­სა­ო­ცარ გა­მოც­დი­ლე­ბას სთა­ვა­ზობს დამ­სვე­ნებ­ლებს. Hotesale.ge გირ­ჩევთ 5 ყვე­ლა­ზე შთამ­ბეჭ­დავ და ორი­გი­ნა­ლურ კო­ტეჯს, რო­მელ­თა მომ­სა­ხუ­რე­ბი­თაც გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი პი­რო­ბე­ბით ისარ­გებ­ლებთ, მი­ღე­ბუ­ლი ემო­ცი­ე­ბი და შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი კი დიდი ხანი გაგ­ყვე­ბათ თან.

 

ვუ­დფე­ქე­რი • WOODPECKER

ბა­თუ­მი­დან 25 წუ­თის სა­ვალ გზა­ზე არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი თავ­გა­და­სა­ვა­ლი გე­ლო­დე­ბათ. ვუ­დფე­ქერს სივ­რცე­ში მო­წყო­ბი­ლია ვე­რან­და მზის აბა­ზა­ნე­ბი­სათ­ვის, ჯა­კუ­ზი ღია ცის ქვეშ, სა­პიკ­ნი­კე სივ­რცე, სა­რე­ლაქ­სა­ციო ღია ზო­ნე­ბი, ჰა­მა­კე­ბი, სა­ქა­ნე­ლე­ბი და შუ­ა­ცე­ცხლი. ასე­ვე სა­სე­ირ­ნო ბი­ლი­კე­ბი ვე­ლურ ბუ­ნე­ბა­ში, ხოლო მსურ­ველ­თათ­ვის შე­საძ­ლე­ბე­ლია ნა­დი­რო­ბი­სა და თევ­ზა­ო­ბის ტუ­რე­ბის მო­წყო­ბაც.

5 სტუ­მარ­ზე გათ­ვლი­ლი ხის კომ­ფორ­ტუ­ლი ეკო კო­ტე­ჯე­ბის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 5 სტუ­მარ­ზე Hotesale.ge-ზე ჯავ­შნის შე­ძე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში 300 ლა­რის ნაც­ვლად 200 ლა­რია.

 

სას­ტუმ­რო სუ­რა­მი შალე • PARK HOTEL SURAMI CHALET & RESTAURANT

თუ სა­სი­ა­მოვ­ნო და მყუდ­რო და­სას­ვე­ნე­ბელ ად­გილს ეძებთ, ნაძვნარ­სა და ფიჭვნარ­ში ჩაფ­ლუ­ლი კო­ტე­ჯე­ბი სუ­რა­მი შალე, თქვენს ყუ­რა­დღე­ბას ნამ­დვი­ლად მი­ი­პყრობს. სა­ცუ­რაო თერ­მო აუ­ზით შე­მორ­ტყმუ­ლი კო­ტე­ჯე­ბი იდე­ა­ლუ­რი და­სას­ვე­ნე­ბე­ლი ად­გი­ლია, რო­გორც ოჯა­ხე­ბის­თვის, ასე­ვე მე­გობ­რე­ბის­თვის.

Hotsale.ge-ის ჯავ­შნის კო­დის შე­ძე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში 2 სტუ­მარ­ზე გათ­ვლილ კო­ტე­ჯში გა­და­იხ­დით 300 ლარს 500 ლა­რის ნაც­ვლად.

 

პორ­ტო გუ­მა­თი • PORTO GUMATI

თუ გან­ტვირ­თვის­თვის იდე­ა­ლურ ად­გილს ეძებთ, მა­შინ პორ­ტო გუ­მათს უნდა ეს­ტუმ­როთ. წყალ­ტუ­ბოს სიმწვა­ნე­ში ჩაფ­ლულ წყლის­პი­რა ხის კო­ტე­ჯებ­ში დაგ­ხვდე­ბათ კომ­ფორ­ტუ­ლი გა­რე­მო, შე­სა­ნიშ­ნა­ვი სამ­ზა­რე­უ­ლო და ათამ­დე გა­სარ­თო­ბი აქ­ტი­ვო­ბა, მათ შო­რის კა­ტე­რით გა­სე­ირ­ნე­ბა და ცხე­ნით ჯი­რი­თი. ხოლო Hotsale.ge-ის ჯავ­შნის კო­დის შე­ძე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში ად­გილ­ზე გა­და­იხ­დით 140 ლარს 200 ლა­რის ნაც­ვლად

 

რან­ჩო ვა­რი­ან­ში • Ranch in Variani

რან­ჩო ვა­რი­ა­ნის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე გან­თავ­სე­ბუ­ლია 20 კო­ტე­ჯი. მათ­გან 14 კო­ტე­ჯი 2 სტუ­მარ­ზეა გათ­ვლი­ლი, 6 კო­ტე­ჯი - 4 სტუ­მარ­ზე. კომ­პლექ­სის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზეა აუზი, რეს­ტო­რა­ნი და გა­სარ­თო­ბი სივ­რცე. რან­ჩო ვა­რი­ა­ნი ასე­ვე გთა­ვა­ზობთ ცხე­ნით და წყლის ვე­ლო­სი­პე­დით გა­სე­ირ­ნე­ბას.

Hotsale.ge-ზე ჯავ­შნის შე­ძე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში 2-ად­გი­ლი­ან კო­ტე­ჯში 30-ლა­რი­ა­ნი და­ნა­ზო­გით ისარ­გებ­ლებთ და ად­გილ­ზე 120 ლარს გა­და­იხ­დით

 

ფე­ლუ­მერ • FELUMER

კო­ტე­ჯი აჭა­რა­ში, ქე­დის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში მდე­ბა­რე­ობს და არ­ნა­ხუ­ლი ხე­დე­ბით აო­ცებს სტუმ­რებს. ფე­ლუ­მერ • FELUMER გათ­ვლი­ლია 2, 4 და 6 სტუ­მარ­ზე, ჯავ­შნის კოდს Hotsale.ge-ზე შე­ძე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში მი­ი­ღებთ 30%-მდე და­ნა­ზოგს

 

ჯვა­რი­სა გლემ­ფინ­გი • JVARISA GLAMPING

ჯვა­რი­სა გლემ­ფინ­გი რა­ჭა­ში ამ­ბრო­ლა­უ­რის რა­ი­ონ­ში მდე­ბა­რე­ობს. იზო­ლი­რე­ბუ­ლი კო­ტე­ჯე­ბი 2+1 პერ­სო­ნა­ზეა გათ­ვლი­ლი და Hotsale.ge-ის და­ნა­ზო­გით ად­გილ­ზე 105 ლარს გა­და­იხ­დით 140 ლა­რის ნაც­ვლად