კატეგორია

Hotsale.ge ტრენინგ ინდუსტრიაში წლის ყველაზე მასშტაბური ღონისძიების სპონსორია - გაიგეთ, რა სიურპრიზები ელოდებათ მონაწილეებს

Hotsale.ge ტრენინგ ინდუსტრიაში წლის ყველაზე მასშტაბური ღონისძიების სპონსორია - გაიგეთ, რა სიურპრიზები ელოდებათ მონაწილეებს

2350

და­ნა­ზო­გე­ბის ყვე­ლა­ზე მას­შტა­ბუ­რი პლატ­ფორ­მა სა­ქარ­თვე­ლო­ში Hotsale.ge „ტრე­ნერ­თა დღე 2023-ის“ სპონ­სო­რი და პარტნი­ო­რია. ღო­ნის­ძი­ე­ბა, რო­მე­ლიც 1-ელ მარტს გა­ი­მარ­თე­ბა, ტრე­ნინგ ინ­დუსტრი­ა­ში ყვე­ლა­ზე ფარ­თო­მას­შტა­ბი­ა­ნი და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მოვ­ლე­ნაა.

ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბის გან­მარ­ტე­ბით, ღო­ნის­ძი­ე­ბის მი­ზანს ტრე­ნინგ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის ერთ სივ­რცე­ში შეკ­რე­ბა, ერ­თმა­ნეთ­თან წარ­მა­ტე­ბუ­ლი საქ­მი­ა­ნი კავ­ში­რე­ბის ხელ­შე­წყო­ბა და ის­ტო­რი­უ­ლად პირ­ვე­ლად სა­ქარ­თვე­ლო­ში ტრე­ნინგ ინ­დუსტრი­ის ეთი­კის დო­კუ­მენ­ტის მი­ღე­ბა წარ­მო­ად­გენს. ასე­ვე, პირ­ვე­ლად მოხ­დე­ბა ტრე­ნე­რე­ბის და­ჯილ­დო­ე­ბა ინ­დუსტრი­ა­ში შე­ტა­ნი­ლი წვლი­ლის­თვის.

 

„ტრე­ნერ­თა დღე 2023-ის“ მას­პინ­ძე­ლია სას­ტუმ­რო The Biltmore Tbilisi Hotel. ღო­ნის­ძი­ე­ბა 250-ზე მეტ მო­ნა­წი­ლე­ზეა გათ­ვლი­ლი. მისი მო­დე­რა­ტო­რე­ბი კი თორ­ნი­კე გუ­რუ­ლი და თა­მარ კა­ნაშ­ვი­ლი იქ­ნე­ბი­ან.

 

ღო­ნის­ძი­ე­ბის ფარ­გლებ­ში და­გეგ­მი­ლია მო­ნა­წი­ლე­ებს შო­რის პრი­ზე­ბის გა­თა­მა­შე­ბაც, რომ­ლის გე­ნე­რა­ლუ­რი სპონ­სო­რი Hotsale.ge გახ­ლავთ.

 

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ და­ნა­ზო­გე­ბის ყვე­ლა­ზე მას­შტა­ბუ­რი პლატ­ფორ­მა სა­ქარ­თვე­ლო­ში უკვე, წლე­ბია ტრე­ნერ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის პარტნი­ო­რია. Hotsale.ge ამ ტრა­დი­ცი­ას არც “ტრე­ნერ­თა დღე 2023-ზე“ და­არ­ღვევს და სტუმ­რებს უამ­რავ სი­ურპრიზს უმ­ზა­დებს.

 

ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია გა­ი­ა­როთ ონ­ლა­ინ რე­გის­ტრა­ცია მი­თი­თე­ბულ ბმულ­ზე.