გადმოწერე ჰოთსეილის აპლიკაცია და აღმოაჩინე დამატებითი დანაზოგი საყვარელ პროდუქტებზე

PLAY STORE

Android App

APP STORE

Ios App

ყოველდღიური დამატებითი დანაზოგი მხოლოდ აპლიკაციაში

ჩამოტვირთვა

გაიგეთ, რა გელოდებათ 14 ივლისს დაგეგმილ HR ბიზნეს სამიტზე

გაიგეთ, რა გელოდებათ 14 ივლისს დაგეგმილ HR ბიზნეს სამიტზე

4473

14 ივ­ლისს, HR hub-ის ორ­გა­ნი­ზე­ბით, ბი­ოლ­ში, წლის მთა­ვა­რი HR მოვ­ლე­ნა, HR ბიზ­ნეს სა­მი­ტი 2023 გა­ი­მარ­თე­ბა. სა­მი­ტი მე­ექ­ვსედ ტარ­დე­ბა და რო­გორც ყო­ველ­თვის, მო­ნა­წი­ლე­ებს ბევრ სი­ახ­ლეს ჰპირ­დე­ბა

HR ბიზ­ნეს სა­მი­ტის მთა­ვა­რი თემა წელს გუნ­დუ­რო­ბა იქ­ნე­ბა. რა შე­უძ­ლია გუნ­დურ სუ­ლის­კვე­თე­ბას, რა არის სა­ჭი­რო სწო­რი გუნ­დის ფორ­მი­რე­ბა­ში და რო­გორ აი­სა­ხე­ბა ეს ყვე­ლა­ფე­რი კომ­პა­ნი­ის შე­დე­გებ­ზე. სწო­რედ ამ თე­მის გარ­შე­მო და­ი­გეგ­მა სპი­კე­რე­ბის გა­მოს­ვლე­ბი და სხვა­დას­ხვა აქ­ტი­ვო­ბა. სა­მიტ­ზე ძა­ლი­ან ბევ­რი სი­ახ­ლეა და­გეგ­მი­ლი. ჩა­ტარ­დე­ბა აქ­ტი­ვო­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც აქამ­დე არას­დროს ყო­ფი­ლა.

ღო­ნის­ძი­ე­ბის ბო­ლოს ტრა­დი­ცი­უ­ლად ჩა­ტარ­დე­ბა გა­თა­მა­შე­ბა. სა­მიტ­ზე Hotsale.ge მრა­ვალ­ფე­რო­ვან პრი­ზებს გა­ა­თა­მა­შებს. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ Hotsale.ge-ისა და HR Hub-ს მრა­ვალ­წლი­ა­ნი მე­გობ­რო­ბა აკავ­ში­რებს. ეს გახ­ლავთ და­ნა­ზო­გე­ბის ყვე­ლა­ზე დიდი ელექტრო­ნუ­ლი კო­მერ­ცი­ის პლატ­ფორ­მა სა­ქარ­თვე­ლო­ში, რო­მე­ლიც მას­შტა­ბურ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ში ყო­ველ­თვის ჩარ­თუ­ლია.

ცნო­ბის­თვის, Hotsale.ge დღეს ბა­ზარ­ზე წარ­მოდ­გე­ნი­ლია 10 000 პარტნი­ო­რი კომ­პა­ნი­ი­თა და 300 000 რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი მომ­ხმა­რებ­ლით. კომ­პა­ნია უკვე 11 წე­ლია, მხარს უჭერს ბიზ­ნესს და მომ­ხმა­რებ­ლის ინ­ტე­რე­სებს მაქ­სი­მა­ლუ­რად ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

ვებგ­ვერ­დის მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი მუდ­მი­ვად სარ­გებ­ლო­ბენ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი და­ნა­ზო­გით, კვე­ბის, თა­ვის მოვ­ლის, დას­ვე­ნე­ბის, ჯან­მრთე­ლო­ბის და სხვა სერ­ვი­სებ­ზე. Hotsale.ge-ის მუდ­მი­ვად ერ­თგულ პარტნი­ო­რებს შო­რის არი­ან: Castello Mare Hotel & Wellness Resort, „ავერ­სის კლი­ნი­კა“, „ზუ­ზუმ­ბო“, „Gino paradise“, „ორბი ჯგუ­ფი“, და ასო­ბით სხვა, მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის მიერ უკვე აღი­ა­რე­ბუ­ლი კომ­პა­ნია.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ წლის მთა­ვა­რი HR ღო­ნის­ძი­ე­ბა 14 ივ­ლისს, 15:00 სა­ათ­ზე და­ი­წყე­ბა.