კატეგორია

ახალი წლის შეთავაზებები საუკეთესო ფასად

ახალი წლის შეთავაზებები საუკეთესო ფასად

4478

სად გა­ვა­ტა­როთ ახა­ლი წლის ღამე? თუ ამ სა­კი­თხზე ფიქ­რი ჯერ არ და­გი­წყი­ათ, გა­და­დეთ ყვე­ლა საქ­მე და მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი­დან თქვე­ნი ინ­ტე­რე­სე­ბი­სა და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის შე­სა­ბა­მი­სი შე­არ­ჩი­ეთ. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში შე­იძ­ლე­ბა უკვე გვი­ა­ნი იყოს და სა­სურ­ვე­ლი სას­ტუმ­როს, კო­ტე­ჯის თუ რეს­ტორ­ნის და­ჯავ­შნა ვე­ღარ მო­ა­ხერ­ხოთ.

ად­გი­ლის შერ­ჩე­ვის დროს ერთ-ერთი მთა­ვა­რი კრი­ტე­რი­უ­მი მისი ღი­რე­ბუ­ლე­ბაა. ახა­ლი წელი ისე­დაც გან­სა­კუთ­რე­ბულ ხარჯთან, ბევრ სა­ჩუ­ქარ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და ამი­ტომ სას­ტუმ­რო­ზე და­მა­ტე­ბი­თი და­ნა­ზო­გის გა­კე­თე­ბა სა­უ­კე­თე­სო შე­საძ­ლებ­ლო­ბაა, რო­მე­ლიც ამ დროს შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ი­ყე­ნოთ.

არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა რომ გა­გი­ად­ვილ­დეთ, გა­გი­ზი­ა­რებთ რამ­დე­ნი­მე კომ­ფორ­ტულ და სა­სი­ა­მოვ­ნო სას­ტუმ­რო­სა და რეს­ტო­რანს, რომ­ლე­ბიც ახა­ლი წლის ღა­მეს მომ­სა­ხუ­რე­ბას Hotsale-ისა და და­მა­ტე­ბით, Mastercard-ის და­ნა­ზო­გით შე­მოგ­თა­ვა­ზე­ბენ, ანუ და­მა­ტე­ბით 30%-იანი და­ნა­ზო­გით ისარ­გებ­ლებთ.

პარკ ჰო­ტელ წი­ნან­და­ლი/ Park Hotel Tsinandali

სულ სხვა ახა­ლი წელი წი­ნან­დლის მა­მულ­ში, სას­ტუმ­რო­ში გან­თავ­სე­ბა და სა­ზე­ი­მო ვახ­შა­მი 2 სტუ­მარ­ზე. პა­კე­ტი მო­ი­ცავს: 31 დე­კემ­ბერს სას­ტუმ­რო­ში გან­თავ­სე­ბას და სა­ზე­ი­მო ვახ­შამს 2 სტუ­მარ­ზე. მუ­სი­კა: ელე­ნე კა­ლან­და­ძე და ერეკ­ლე გე­წა­ძე - BAD HABITZ, AFTER PARTY DJ-სთან ერ­თად. პა­კე­ტის სა­წყი­სი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 640 ლა­რია, Hotsale-ის და­ნა­ზო­გით - 575, ხოლო Mastercard-ის ბა­რა­თით გა­დახ­დის შემ­თხვე­ვა­ში - 427 ლარი.

კო­ტე­ჯი ნიუ ბა­კუ­რი­ა­ნი / NEW BAKURIANI

12 სტუ­მარ­ზე გათ­ვლი­ლი კო­ტე­ჯი ნიუ ბა­კუ­რი­ა­ნი 4 სა­ძი­ნე­ბელს, სამ­ზა­რე­უ­ლო­სა და ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლურ სველ წერ­ტი­ლებს აერ­თი­ა­ნებს. 31 დე­კემ­ბრი­დან 3 იან­ვრამ­დე კო­ტე­ჯის სა­წყი­სი დღი­უ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 1100 ლა­რია, Hotsale-ის და­ნა­ზო­გით - 550, ხოლო Mastercard-ის ბა­რა­თით გა­დახ­დის შემ­თხვე­ვა­ში კი - 490 ლარი.

სნოუ პლა­ზა / SNOW PLAZA

ნომ­რე­ბი სამ­ჯე­რა­დი კვე­ბით, ოლიმ­პი­უ­რი აუ­ზით, ფიტ­ნე­სით და სა­უ­ნით ბა­კუ­რი­ა­ნის სას­ტუმ­რო­ში სა­უ­კე­თე­სო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბაა ახა­ლი წლის ღა­მის გა­სა­ტა­რებ­ლად. ამ პე­რი­ოდ­ში სტან­დარ­ტუ­ლი 2 ად­გი­ლი­ა­ნი ნომ­რის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა Hotsale-ის და­ნა­ზო­გით 450 ლა­რის ნაც­ვლად 300 ლა­რია, ხოლო Mastercard-ის ბა­რა­თით - 227.50 ლარი.

პა­ნო­რა­მა მგზავ­რე­ბი

თუ ახა­ლი წლის ღა­მის ბა­კუ­რი­ა­ნის აპარ­ტა­მენ­ტებ­ში გა­ტა­რე­ბა გა­და­წყვი­ტეთ, პა­ნო­რა­მა მგზავ­რე­ბი სა­უ­კე­თე­სო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბაა. აპარ­ტა­მენ­ტში 4+1 სტუ­მარ­ზე სა­სი­ა­მოვ­ნო დრო­ის გა­ტა­რე­ბას 250 ლა­რის ნაც­ვლად Hotsale-ის და­ნა­ზო­გით 140 ლა­რად, ხოლო Mastercard-ის ბა­რა­თით გა­დახ­დის შემ­თხვე­ვა­ში - 107.80 ლა­რად.

სას­ტუმ­რო ანა­მა­რია / ANA MARIA

3-სარ­თუ­ლი­ა­ნი სა­ო­ჯა­ხო სას­ტუმ­რო ახა­ლი წლის ღა­მეს ოჯა­ხებს სა­სი­ა­მოვ­ნო და მშვიდ გა­რე­მოს შე­უქ­მნის. სას­ტუმ­როს ნო­მე­რი 4 პერ­სო­ნა­ზე სამ­ჯე­რა­დი კვე­ბით 330 ლა­რის ნაც­ვლად Hotsale-ის და­ნა­ზო­გით 200 ლა­რად, ხოლო Mastercard-ის ბა­რა­თით გა­დახ­დის შემ­თხვე­ვა­ში 152.60 ლა­რად შე­გიძ­ლი­ათ მი­ი­ღოთ.

რიწა / RITZA

კომ­ფორ­ტუ­ლი და კე­თილ­მო­წყო­ბი­ლი სას­ტუმ­რო „რიწა“ ახა­ლი წლის შეხ­ვედ­რას სა­სი­ა­მოვ­ნო გა­რე­მო­ში გთა­ვა­ზობთ. ნო­მე­რი 2 სტუ­მარ­ზე სამ­ჯე­რა­დი კვე­ბით 250 ლა­რის ნაც­ვლად Hotsale-ის და­ნა­ზო­გით 150 ლარი ღირს, ხოლო Mastercard-ის ბა­რა­თით გა­დახ­დის შემ­თხვე­ვა­ში - 115.50.

სას­ტუმ­რო გრინ­ვუ­დი / GREENWOOD

გრინ­ვუ­დი სა­ო­ჯა­ხო ლუქ­სის ტი­პის სას­ტუმ­როა რო­მე­ლიც ლუქ­სის ტი­პის 10 სა­ო­ჯა­ხო და სტან­დარ­ტულ ნო­მერს აერ­თი­ა­ნებს. სას­ტუმ­რო­ში 2 პერ­სო­ნა­ზე სამ­ჯე­რა­დი კვე­ბით ლუქ­სის ტი­პის ნომ­რის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 300 ლა­რია. Hotsale-ის და­ნა­ზო­გით სარ­გებ­ლო­ბი­სას 210 ლა­რის, ხოლო Mastercard-ის ბა­რა­თით გა­დახ­დის შემ­თხვე­ვა­ში კი მხო­ლოდ 161 ლარს გა­და­იხ­დით.

მე­ლი­სი ბა­კუ­რი­ა­ნი / MELISI BAKURIANI

სას­ტუმ­რო დიდ­ვე­ლის სა­ბა­გი­რო­დან რამ­დე­ნი­მე წუ­თის სა­ვალ­ზე მდე­ბა­რე­ობს,სოფ­ლის და­სახ­ლე­ბი­დან მო­შო­რე­ბით,რო­მე­ლიც ტყე­ე­ბი­თა და ფერ­დო­ბე­ბი­თაა გარ­შე­მორ­ტყმუ­ლი. სას­ტუმ­რო­ში ნო­მე­რი 2 სტუ­მარ­ზე სა­უზ­მით სტან­დარ­ტუ­ლად 250, Hotsale-ის და­ნა­ზო­გით 175, ხოლო Mastercard-ის ბა­რა­თით გა­დახ­დის შემ­თხვე­ვა­ში კი 133 ლარი ღირს.

რეს­ტო­რა­ნი კა­ლან­და

თუ ახა­ლი წლის ღა­მეს თბი­ლი­სი­დან გას­ვლას ვერ ახერ­ხებთ, მა­შინ თქვენს გე­მოვ­ნე­ბა­ზე მორ­გე­ბუ­ლი რეს­ტო­რა­ნი შე­გიძ­ლი­ათ შე­არ­ჩი­ოთ. სა­ა­ხალ­წლო შე­თა­ვა­ზე­ბა რეს­ტო­რან კა­ლან­და / KALANDA-სგან 6 სტუ­მარ­ზე Hotsale-ის და­ნა­ზო­გით სარ­გებ­ლო­ბი­სას 401.5 ლა­რის ნაც­ვლად 280 ლარს გა­და­იხ­დით, ხოლო Mastercard-ის ბა­რა­თით გა­დახ­დის შემ­თხვე­ვა­ში - 210-ს.

თუ თქვენ ახა­ლი წლის შეხ­ვედ­რა ტრა­დი­ცი­უ­ლად ოჯახ­ში გიყ­ვართ, მა­შინ სა­ა­ხალ­წლო სუფ­რა შე­გიძ­ლი­ათ შე­უკ­ვე­თოთ და ზედ­მე­ტი წვა­ლე­ბის გა­რე­შე უმას­პინ­ძლოთ თქვენს საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებს.

პაბი ტაიმ აუტი / TIME OUT PUB

უგემ­რი­ე­ლე­სი სა­ა­ხალ­წლო სუფ­რა გა­ტა­ნით 12-14 პერ­სო­ნა­ზე Hotsale-ის და­ნა­ზო­გით სარ­გებ­ლო­ბი­სას 583 ლა­რის ნაც­ვლად 379 ლა­რად შე­გიძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ, ხოლო Mastercard-ის ბა­რა­თით გა­დახ­დის შემ­თხვე­ვა­ში - 282.80 ლა­რად.

რეს­ტო­რა­ნი მღვი­მე / MGHVIME

რეს­ტო­რა­ნი მღვი­მე ასე­ვე გთა­ვა­ზობთ სა­ა­ხალ­წლო სუფ­რას გა­ტა­ნით. კერ­ძე­ბი 5-6 სტუ­მარ­ზე 330 ლა­რის ნაც­ვლად Hotsale-ის და­ნა­ზო­გით 230 ლა­რად, ხოლო Mastercard-ის ბა­რა­თით გა­დახ­დის შემ­თხვე­ვა­ში 175 ლა­რად შე­გიძ­ლი­ათ მი­ი­ღოთ.