კატეგორია

როგორ დავისვენოთ მთაში ბიუჯეტურად

როგორ დავისვენოთ მთაში ბიუჯეტურად

3551

შობა-ახა­ლი წლის პე­რი­ოდ­ში რო­გორც გარ­თო­ბა, ისე სა­სი­ა­მოვ­ნო დას­ვე­ნე­ბის მო­წყო­ბა და გან­ტვირ­თვა ზა­ფხუ­ლის არ­და­დე­გე­ბამ­დე მარ­თლაც სა­უ­კე­თე­სო რა­მაა, რაც შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თარ თა­ვებ­სა და ოჯახს გა­ვუ­კე­თოთ. სწო­რედ ამი­ტომ მი­იჩ­ქა­რის დღე­სას­წა­უ­ლე­ბის შემ­დეგ ბევ­რი ჩვენ­გა­ნი ზამ­თრის კუ­რორ­ტე­ბის­კენ, სა­დაც ბევ­რი გა­სარ­თო­ბი და სუფ­თა ჰა­ე­რი გვე­ლო­დე­ბა, პრე­მი­უმ კლა­სის სას­ტუმ­რო­ე­ბი კი, რომ­ლის შე­სა­ხე­ბაც ჩვენ გი­ამ­ბობთ, დამ­სვე­ნებ­ლე­ბის­თვის მაქ­სი­მა­ლუ­რი კომ­ფორ­ტის შექ­მნა­ზე ზრუ­ნა­ვენ

სამ­თო სა­თხი­ლა­მუ­რო კუ­რორ­ტებ­ზე აქ­ტი­უ­რი დას­ვე­ნე­ბის მო­წყო­ბა შე­უძ­ლია ოჯა­ხის ყვე­ლა წევ­რს, რაც მეტი დრო­ის ერ­თად გა­ტა­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა. ის მშვი­დი გა­რე­მო კი, რო­მე­ლიც ზა­ფხუ­ლის კუ­რორ­ტებ­ზე იშ­ვი­ა­თო­ბაა, ახა­ლი ენერ­გი­ით და­მუხ­ტვის სა­შუ­ა­ლე­ბას გვაძ­ლევს.

 

შიდა ტუ­რიზ­მის სფე­რო­ში გა­მოც­დი­ლი და­ნა­ზო­გე­ბის პლატ­ფორ­მა Hotsale.ge-ს რე­ი­ტინ­გის მი­ხედ­ვით გირ­ჩევთ 5 პრე­მი­უმ კლა­სის სას­ტუმ­როს სამ­თო-სა­თხი­ლა­მუ­რო კუ­რორ­ტებ­ზე, სა­დაც ნამ­დვი­ლად ღირს დას­ვე­ნე­ბა და რაც მთა­ვა­რია, დიდი და­ნა­ზო­გით:

 

რა­ი­მონდ პა­ლა­სი • RAIMOND PALACE

სას­ტუმ­რო ბა­კუ­რი­ან­ში, დიდ­ვე­ლის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მდე­ბა­რე­ობს და გა­ნუ­მე­ო­რე­ბე­ლი დი­ზა­ი­ნით გა­მო­ირ­ჩე­ვა. მისი მშე­ნებ­ლო­ბი­სას პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი კომ­პლექსში მაქ­სი­მა­ლუ­რად ჯან­სა­ღი, სა­სი­ა­მოვ­ნო და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი გა­რე­მოს შექ­მნა. სწო­რედ ამი­ტომ „რა­ი­მონდ პა­ლა­სის“ ინ­ტე­რი­ერ­ში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლია მხო­ლოდ ეკო­ლო­გი­უ­რად სუფ­თა მა­სა­ლე­ბი.

Raimond Palace მდე­ბა­რე­ობს Crystal ski arena-ს სა­ბა­გი­როს გვერ­დით. სას­ტუმ­რო­ში დამ­სვე­ნებ­ლე­ბის­თვის და­ხუ­რუ­ლი სა­ცუ­რაო აუ­ზია გან­თავ­სე­ბუ­ლი, ხოლო ნომ­რე­ბი­დან იშ­ლე­ბა ბა­კუ­რი­ა­ნის პა­ნო­რა­მუ­ლი ხე­დე­ბი.

Hotsale.ge- და Raimond Palace პარტნი­ო­რე­ბი არი­ან, რაც ვებგ­ვერ­დის ერ­თგულ მომ­ხმა­რებ­ლებს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, სას­ტუმ­რო­ში 40%-მდე და­ნა­ზო­გით და­ის­ვე­ნონ.

გუ­და­უ­რა • GOODAURA

სას­ტუმ­რო GoodAura მდე­ბა­რე­ობს სა­თხი­ლა­მუ­რო კუ­რორტ გუ­და­უ­რის ცენ­ტრში,პირ­ვე­ლი სა­ბა­გი­რო­დან 10 წუ­თის ფე­ხით სა­ვალ­ზე.

ოთხსარ­თუ­ლი­ა­ნი სას­ტუმ­რო მდე­ბა­რე­ობს ზღვის დო­ნი­დან 2000 მეტრზე და სტუმ­რებს კომ­ფორ­ტულ გა­რე­მო­სა და და­უ­ვი­წყარ დას­ვე­ნე­ბას სთა­ვა­ზობს.

GoodAura-ს ერთ-ერთი უპი­რა­ტე­სო­ბაა დიდი ფან­ჯრე­ბი, სა­ი­და­ნაც ულა­მა­ზე­სი პა­ნო­რა­მუ­ლი ხე­დე­ბი იშ­ლე­ბა. სა­სი­ა­მოვ­ნო გა­რე­მო და თა­ნა­მედ­რო­ვე დი­ზა­ი­ნი მაქ­სი­მა­ლურ კომ­ფორ­ტსა და სა­სი­ა­მოვ­ნო დას­ვე­ნე­ბას უზ­რუნ­ველ­ყოფს. თუკი Hotsale.ge-ის შე­თა­ვა­ზე­ბით ისარ­გებ­ლებთ, „გუ­და­უ­რა­ში“ დას­ვე­ნე­ბას 26%-იანი და­ნა­ზო­გით შეძ­ლებთ.

 

გუ­და­უ­რი ლოფ­თი / GUDAURI LOFT

სას­ტუმ­რო Gudauri Loft გუ­და­უ­რის შუ­ა­გულ­ში მდე­ბა­რე­ობს. იგი 2017 წლის დე­კემ­ბერ­ში გა­იხ­სნა და ყვე­ლა სტუმ­რის გულს იპყრობს სერ­ვი­სის მა­ღა­ლი დო­ნი­თა და კომ­ფორ­ტუ­ლი გა­რე­მო­თი. კომ­პლექ­სი რვა­სარ­თუ­ლი­ა­ნია და მის ფან­ჯრე­ბი­და­ნაც იშ­ლე­ბა დი­დე­ბუ­ლი ხედი კავ­კა­სი­ის მთის მწვერ­ვა­ლებ­ზე.

სას­ტუმ­როს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე დაგ­ხვდე­ბათ რეს­ტო­რა­ნი, სა­დაც სტუმ­რებს ევ­რო­პუ­ლი და ქარ­თუ­ლი სამ­ზა­რე­უ­ლოს შე­დევ­რე­ბით უმას­პინ­ძლდე­ბი­ან.

Gudauri Loft-ში მო­წყო­ბი­ლია SPA კომ­პლექ­სიც, სა­დაც და­ხუ­რუ­ლი სა­ცუ­რაო აუზი, ფი­ნუ­რი და ორ­თქლის სა­უ­ნე­ბია გან­თავ­სე­ბუ­ლი, ასე­ვე სას­ტუმ­როს სა­ხუ­რავ­ზე მდე­ბა­რე­ობს ჯა­კუ­ზიც.

თუ აქ­ტი­უ­რი დას­ვე­ნე­ბა გი­ზი­დავთ სას­ტუმ­რო­ში მო­წყო­ბი­ლია სა­თხი­ლა­მუ­რო ოთა­ხი სპორ­ტუ­ლი ინ­ვენ­ტა­რის შე­სა­ნა­ხად. Hotsale.ge-ის შე­თა­ვა­ზე­ბით შეძ­ლებთ 29%-იანი და­ნა­ზო­გით ისარ­გებ­ლოთ.

 

კვად­რუმ სკი და იოგა რე­ზორ­ტი • QUADRUM SKI AND YOGA RESORT

სას­ტუმ­რო Quadrum Gudauri Ski & Yoga resort ცნო­ბი­ლი ქარ­თვე­ლი არ­ქი­ტექ­ტო­რის სან­დრო რა­მიშ­ვი­ლის ეკო­მე­გობ­რუ­ლი პრო­ექ­ტია, რომ­ლის მშე­ნებ­ლო­ბის დრო­საც გა­მო­ი­ყე­ნეს ეკო­ლო­გი­უ­რად სუფ­თა და ად­გი­ლობ­რი­ვი წარ­მო­ე­ბის მა­სა­ლე­ბი.

სას­ტუმ­რო­ში 22 ოთა­ხია, პა­ნო­რა­მუ­ლი ხე­დით მთებ­ზე, ნომ­რე­ბის უმე­ტე­სო­ბას აქვს სა­კუ­თა­რი ტე­რა­სე­ბი. კვად­რუ­მის სა­ავ­ტო­რო სამ­ზა­რე­უ­ლოს რეს­ტო­რა­ნი გათ­ვლი­ლია 60–70 ადა­მი­ან­ზე და დი­ლის 08:00-დან 00:00-მდე ემ­სა­ხუ­რე­ბა დამ­სვე­ნებ­ლებს.

კომ­პლექ­სი მო­ი­ცავს სპა-ზო­ნას, სა­ცუ­რაო აუზს, იო­გის­თვის დარ­ბაზს, სა­უ­ნას, ასე­ვე შე­საძ­ლე­ბე­ლია მა­სა­ჟის სერ­ვი­სის მი­ღე­ბა წი­ნას­წა­რი ჩა­წე­რით.

Hotsale.ge-ის მომ­ხმა­რებ­ლებს სას­ტუმ­რო­ში 26% და­ნა­ზო­გის მი­ღე­ბა შე­უძ­ლი­ათ.

 

დარ­ჩი ყაზ­ბე­გი • HOTEL DARCHI KAZBEG

სას­ტუმ­რო „დარ­ჩი ყაზ­ბე­გი“ მდე­ბა­რე­ობს ყაზ­ბეგ­ში, დაბა სტე­ფან­წმინ­და­ში, ცენ­ტრა­ლურ გზას­თან და ყაზ­ბე­გის ცენ­ტრთან ახ­ლოს. სას­ტუმ­რო­ში მდე­ბა­რე­ობს 22 ნო­მე­რი კომ­ფორ­ტუ­ლი ნო­მე­რი, ტე­რა­სე­ბი და აივ­ნე­ბი ულა­მა­ზე­სი პა­ნო­რა­მუ­ლი ხე­დე­ბით. ასე­ვე დაგ­ხვდე­ბათ რეს­ტო­რა­ნი, სა­დაც შეძ­ლებთ უგემ­რი­ე­ლე­სი ქარ­თულ-ევ­რო­პუ­ლი კერ­ძე­ბი­სა და სა­ფირ­მო ხინ­კლის და­გე­მოვ­ნე­ბას.

თუკი Hotsale.ge-ის შე­თა­ვა­ზე­ბით ისარ­გებ­ლებთ, სას­ტუმ­რო­ში დას­ვე­ნე­ბას 25%-იანი და­ნა­ზო­გით შეძ­ლებთ.

ეს­ტუმ­რეთ მთის კუ­რორ­ტე­ბის სა­უ­კე­თე­სო სას­ტუმ­რო­ებს და გა­ა­ტა­რეთ სა­დღე­სას­წა­უ­ლო დღე­ე­ბი კი­დევ უფრო სა­სი­ა­მოვ­ნოდ