გადმოწერე ჰოთსეილის აპლიკაცია და აღმოაჩინე დამატებითი დანაზოგი საყვარელ პროდუქტებზე

PLAY STORE

Android App

APP STORE

Ios App

ყოველდღიური დამატებითი დანაზოგი მხოლოდ აპლიკაციაში

ჩამოტვირთვა

Hotsale.ge-მ ინტელექტუალური თამაშის - "რა? სად? როდის?" ბიზნეს ლიგის მეცხრე ტურის გამარჯვებულებს საჩუქრები გადასცა

Hotsale.ge-მ ინტელექტუალური თამაშის - "რა? სად? როდის?" ბიზნეს ლიგის მეცხრე ტურის გამარჯვებულებს საჩუქრები გადასცა

1531

Hotsale.ge-მ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი თა­მა­შის „რა? სად? რო­დის?“ ბიზ­ნეს­ლი­გის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლებს სა­ჩუქ­რე­ბი გა­დას­ცა. თა­მა­შის მე­ცხრე ტური 24 მა­ისს სას­ტუმ­რო „ქორ­თი­არდ მე­რი­ოტ­ში“ გა­ი­მარ­თა.

 

„რა? სად? რო­დის“ ბიზ­ნეს ლი­გის 2023/24 წწ სე­ზო­ნი შედ­გე­ბა 10 თა­მა­შის­გან (ტუ­რის­გან), რომ­ლე­ბიც იმარ­თე­ბა პა­რას­კევს სა­ღა­მოს სას­ტუმ­რო "ქორ­თი­არდ მე­რი­ო­ტის" ბოლ­რუმ­ში თვე­ში ერთხელ. სა­ღა­მოს წა­უ­ძღვა გი­ორ­გი მო­სი­ძე.

 

 

ყო­ვე­ლი ტური შედ­გე­ბა ორი ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი კონ­კურ­სის­გან: გა­სა­ხუ­რე­ბე­ლი თა­მა­ში „მატ­რი­ცა“ და ძი­რი­თა­დი თა­მა­ში „რა? სად? რო­დის?“

სწო­რედ თა­მა­შის აღ­ნიშ­ნუ­ლი ეტა­პის­თვის და­ა­წე­სა 6 ვა­უ­ჩე­რი ბიზ­ნეს­ლი­გის ახალ­მა პარტნი­ორმ, Hotsale.ge-მ. სა­ჩუქ­რე­ბი გა­და­ე­ცა გუნდს, რო­მელ­მაც სა­უ­კე­თე­სო შე­დე­გი აჩ­ვე­ნა, მი­უ­ხე­და­ვად დი­ვი­ზი­ო­ნი­სა.

 

გა­მარ­ჯვე­ბულ გუნდს კომ­პა­ნი­ამ “კო­პა­ლა წყნე­თი • KOPALA TSKNETI”-ის გა­სარ­თო­ბი აქ­ტი­ვო­ბე­ბის ვა­უ­ჩე­რე­ბი გა­დას­ცა.

 

გა­სარ­თო­ბი კომ­პლექ­სი და სას­ტუმ­რო "კო­პა­ლა წყნე­თი" თბი­ლი­სის ცენ­ტრი­დან მხო­ლოდ 15 წუ­თის სა­ვალ­ზე, ბუ­ნებ­რი­ვი სი­ლა­მა­ზი­თა და სა­სი­ა­მოვ­ნო კლი­მა­ტით გა­მორ­ჩე­ულ ზო­ნა­ში, წყნეთ­ში მდე­ბა­რე­ობს. უკვე 15 წელ­ზე მე­ტია, რაც კომ­პლექ­სი წარ­მა­ტე­ბით მას­პინ­ძლობს სტუმ­რებს და სთა­ვა­ზობს სა­უ­კე­თე­სო პი­რო­ბებს რო­გორც დას­ვე­ნე­ბის­თვის, ასე­ვე გარ­თო­ბის­თვის.

 

“კო­პა­ლა წყნე­თის” მრა­ვალ­ფე­რო­ვან სერ­ვი­სებს შო­რის არის: პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლუ­რი დო­ნის ბო­უ­ლინ­გის ბი­ლი­კე­ბი, სა­ცუ­რაო აუზი და გა­სა­რუ­ჯი ვე­რან­და, ბი­ლი­არ­დი, მა­გი­დის ჩოგ­ბურ­თი, სა­თა­მა­შო აპა­რა­ტე­ბი, სა­ბავ­შვო გა­სარ­თო­ბი სივ­რცე, მინი კი­ნო­თე­ატ­რი, სო­ლა­რი­უ­მი. ამას­თა­ნა­ვე, სტუმ­რებს ემ­სა­ხუ­რე­ბა რეს­ტო­რა­ნი, ბარი და მყუდ­რო, კომ­ფორ­ტუ­ლი ნომ­რე­ბი.

 

 

 

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ და­ნა­ზო­გე­ბის ყვე­ლა­ზე მას­შტა­ბუ­რი პლატ­ფორ­მა სა­ქარ­თვე­ლო­ში Hotsale.ge ბიზ­ნეს­ლი­გის ფი­ნა­ლის პარტნი­ო­რიც გახ­და და გა­მარ­ჯვე­ბულ გუნდს გა­მორ­ჩე­ულ სა­ჩუქ­რებს გა­დას­ცემს. Hotsale.ge აღ­ნიშ­ნუ­ლი ტრა­დი­ცი­ის გაგ­რძე­ლე­ბას მო­მა­ვალ­შიც გეგ­მავს.