კატეგორია

ფერი: შავი (Black)

ბაზისური სიმრუდე: 8.60

გამოყენების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი

დიამეტრი: 14.00

ფერი: თაფლისფერი/თხილისფერი (Coco)

ბაზისური სიმრუდე: 8.60

გამოყენების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი

დიამეტრი: 14.00

ფერი: ლურჯი/ღია მწვანე (Diamond)

ბაზისური სიმრუდე: 8.60

გამოყენების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი

დიამეტრი: 14.00

ფერი: ნაცრისფერი/მუქი მომწვანო (Dimgray)

ბაზისური სიმრუდე: 8.60

გამოყენების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი

დიამეტრი: 14.00

ფერი: მონაცრისფრო/მომწვანო (Emerald)

ბაზისური სიმრუდე: 8.60

გამოყენების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი

დიამეტრი: 14.00

ფერი: ბალახისფერი/მომწვანო (Giallo)

ბაზისური სიმრუდე: 8.60

გამოყენების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი

დიამეტრი: 14.00

ფერი: ღია ნაცრისფერ/ოდნავ მოლურჯო (Iceberg)

ბაზისური სიმრუდე: 8.60

გამოყენების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი

დიამეტრი: 14.00

ფერი: ღია მომწვანო/მოლურჯო (Lazord)

ბაზისური სიმრუდე: 8.60

გამოყენების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი

დიამეტრი: 14.00

ფერი: მომწვანო/მოყვითალო/მოთხილისფრო (Lemon)

ბაზისური სიმრუდე: 8.60

გამოყენების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი

დიამეტრი: 14.00

ფერი: ნაცრისფერი/მუქი ლურჯი (Magic Gray)

ბაზისური სიმრუდე: 8.60

გამოყენების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი

დიამეტრი: 14.00

ფერი: ღია ნაცრისფერი/მოლურჯო (Magic White) ტონებში

ბაზისური სიმრუდე: 8.60

გამოყენების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი

დიამეტრი: 14.00

ფერი: მწვანე/მოლურჯო (Marine)

ბაზისური სიმრუდე: 8.60

გამოყენების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი

დიამეტრი: 14.00

ფერი: თაფლისფერი/ყავისფერი (Oliva)

ბაზისური სიმრუდე: 8.60

გამოყენების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი

დიამეტრი: 14.00

ფერი: ლურჯი/მწვანე (Pearl)

ბაზისური სიმრუდე: 8.60

გამოყენების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი

დიამეტრი: 14.00

ფერი: ღია ცისფერი/მუქი ლურჯი (Pixie Blue)

ბაზისური სიმრუდე: 8.60

გამოყენების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი

დიამეტრი: 14.00

ფერი: ყავისფერი/თაფლისფერი (Pixie Brown)

ბაზისური სიმრუდე: 8.60

გამოყენების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი

დიამეტრი: 14.00

ფერი: ღია ნაცრისფერი/მუქი ნაცრისფერი (Pixie Gray)

ბაზისური სიმრუდე: 8.60

გამოყენების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი

დიამეტრი: 14.00

ფერი: ხავსისფერი/მწვანე (Pixie Green)

ბაზისური სიმრუდე: 8.60

გამოყენების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი

დიამეტრი: 14.00

ფერი: პიტნისფერი/ღია მომწვანო (Zircon)

ბაზისური სიმრუდე: 8.60

გამოყენების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი

დიამეტრი: 14.00