კატეგორიები
14
მალე პროფილი FACT SHEET
გამოგვყევი
შექმნილია
უკან
დღის შეთავაზება ჩამოსაშლელი სია
აუზი
ტურიზმი ჩამოსაშლელი სია
ტექნიკა ჩამოსაშლელი სია
კვება ჩამოსაშლელი სია
გართობა ჩამოსაშლელი სია
სილამაზე ჩამოსაშლელი სია
სპორტი ჩამოსაშლელი სია
თავის მოვლა ჩამოსაშლელი სია
ჯანმრთელობა ჩამოსაშლელი სია
სახლი და ეზო ჩამოსაშლელი სია
ბავშვები ჩამოსაშლელი სია
განათლება ჩამოსაშლელი სია
წიგნები ჩამოსაშლელი სია
კონტაქტი
საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი
49 თინა იოსებიძის ქუჩა, თბილისი
ტელეფონი

როგორ დავისვენოთ ნებისმიერი კლასის სასტუმროში დანაზოგითა და განვადებით

დას­ვე­ნე­ბა მარ­თლაც ბევრ ხარჯთან არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და თუ ამის­თვის ბი­უ­ჯე­ტი წი­ნას­წარ არ შექ­მე­ნი, შე­იძ­ლე­ბა, სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, თან­ხის სხვა რა­მის­თვის მოკ­ლე­ბა მო­გი­წი­ოს.

ყვე­ლას გვსურს, შვე­ბუ­ლე­ბა მშვი­დად, ყო­ველ­დღი­უ­რი რუ­ტი­ნის­გან შორს, ჩვენ­თვის სა­სურ­ველ კუ­რორტზე გა­ვა­ტა­როთ, გან­ვიტ­ვირ­თოთ და მაქ­სი­მა­ლუ­რი სი­ა­მოვ­ნე­ბა მი­ვი­ღოთ, თუმ­ცა ამ ყვე­ლაფ­რის­თვის ზედ­მე­ტი ხარ­ჯე­ბის გა­წე­ვა სა­ჭი­რო სუ­ლაც არ არის და მე­ტიც, შე­გიძ­ლია, დღეს და­ის­ვე­ნო და მისი სა­ფა­სუ­რი შემ­დეგ გა­და­ი­ხა­დო.

#!#

უკვე წლე­ბია, Hotsale.ge ნე­ბის­მი­ე­რი და რაც მთა­ვა­რია, ხა­რის­ხი­ა­ნი პრო­დუ­ტი­სა და სერ­ვი­სის შე­ძე­ნი­სას მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და­ნა­ზო­გის გა­კე­თე­ბას გვთა­ვა­ზობს. ბოლო პე­რი­ოდ­ში, ვებგ­ვერდს გან­ვა­დე­ბის ფუნ­ქცი­აც და­ე­მა­ტა, რაც ახალ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს ქმნის.

რად­გან კი­თხვა, "სად და­ვის­ვე­ნო და რა და­მიჯ­დე­ბა სას­ტუმ­რო?“ უკვე აქ­ტუ­ა­ლუ­რი გახ­და, გა­დავ­წყვი­ტეთ, პა­სუ­ხად სა­უ­კე­თე­სო ვა­რი­ან­ტი შე­მოგ­თა­ვა­ზოთ.

3 თუ 5-ვარ­სკვლა­ვი­ა­ნი სას­ტუმ­რო­ე­ბი, პრე­მი­უმ კლა­სის აპარ­ტა­მენ­ტე­ბი, კო­ტე­ჯე­ბი, ბი­ნე­ბი - ეს ყვე­ლა­ფე­რი Hotsale.ge-ზე, ტუ­რიზ­მის გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში შეს­ვლის­თა­ნა­ვე დაგ­ხვდე­ბათ. რაც მთა­ვა­რია, თქვენ­ზე მორ­გე­ბულ შე­თა­ვა­ზე­ბებს ნა­ხავთ სა­ქარ­თვე­ლოს ყვე­ლა პო­პუ­ლა­რულ კუ­რორტზე, იქ­ნე­ბა ეს ბა­თუ­მი, ქო­ბუ­ლე­თი, ბა­კუ­რი­ა­ნი, სვა­ნე­თი თუ რაჭა. შე­გიძ­ლი­ათ, ად­გილმდე­ბა­რე­ო­ბა მო­ნიშ­ნოთ, მხო­ლოდ სა­სურ­ვე­ლი კუ­რორ­ტი აირ­ჩი­ოთ და სას­ტუმ­როს შერ­ჩე­ვა­ში დრო და­ზო­გოთ.

თუ დას­ვე­ნე­ბის­თვის მხო­ლოდ შა­ბათ-კვი­რა გაქვთ, შე­გიძ­ლი­ათ, არ­ჩე­ვა­ნი კა­ხე­თის სას­ტუმ­რო­ებ­ზე გა­ა­კე­თოთ, სა­დაც მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის სერ­ვი­სი და უგემ­რი­ე­ლე­სი კერ­ძე­ბი დაგ­ხვდე­ბათ. რაც მთა­ვა­რია, ყვე­ლა­ფერს მი­ი­ღებთ 30, 40, 50 და უფრო მეტპ­რო­ცენ­ტი­ა­ნი და­ნა­ზო­გი­თაც კი, ხოლო დარ­ჩე­ნი­ლი თან­ხის გა­დახ­დას გან­ვა­დე­ბით შეძ­ლებთ.

რო­გორ დავ­ჯავ­შნოთ სას­ტუმ­რო, აპარ­ტა­მენ­ტი ან კო­ტე­ჯი ისე, რომ პა­რა­ლე­ლუ­რად გან­ვა­დე­ბით სარ­გებ­ლო­ბა შევ­ძლოთ?

მარ­ტი­ვია, აირ­ჩევთ სა­სურ­ველ სას­ტუმ­როს, მო­ნიშ­ნავთ სა­სურ­ვე­ლი დღე­ე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბას, გა­არ­კვევთ, აქვთ თუ არა თქვენ მიერ შერ­ჩე­ულ პე­რი­ოდ­ში თა­ვი­სუ­ფა­ლი ნომ­რე­ბი, შე­ი­ძენთ და­ნა­ზოგს სიმ­ბო­ლუ­რი თან­ხით და შემ­დეგ Hotsale.ge-ზევე, რამ­დე­ნი­მე წუ­თი­ა­ნი პრო­ცე­დუ­რით შეძ­ლებთ გან­ვა­დე­ბით სარ­გებ­ლო­ბას.

Hotsale.ge-ის მეშ­ვე­ო­ბით დას­ვე­ნე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად და­ზოგ­ვა უკვე მარ­ტი­ვად არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი, ჩვენ მხო­ლოდ სას­რუ­ველ ად­გი­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბა უნდა აირ­ჩი­ოთ.

#!#

← უკან