კატეგორიები
13
მალე პროფილი FACT SHEET
ge en ru
გამოგვყევი
შექმნილია
უკან
სასტუმროები ჩამოსაშლელი სია
აუზი
ტელეფონები
გართობა ჩამოსაშლელი სია
თავის მოვლა ჩამოსაშლელი სია
სილამაზე ჩამოსაშლელი სია
ჯანმრთელობა ჩამოსაშლელი სია
სახლი და ეზო ჩამოსაშლელი სია
კვება ჩამოსაშლელი სია
ბავშვები ჩამოსაშლელი სია
სუპერმარკეტი ჩამოსაშლელი სია
განათლება ჩამოსაშლელი სია
წიგნები
კონტაქტი
საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი
49 თინა იოსებიძის ქუჩა, თბილისი
ტელეფონი

რა გავაკეთოთ სახლში ყოფნის დროს – სასარგებლო რჩევები

ნახვების რაოდენობა 1483

ვირუ­სის გა­და­ცე­მის ჯაჭ­ვი უნდა შე­წყდეს – სწო­რედ ეს არის ის მთა­ვა­რი მე­სი­ჯი, რო­მე­ლიც მთელ მსოფ­ლი­ო­ში აქ­ტი­უ­რად გა­ი­მის და რო­მე­ლიც COVID-19-თან ბრძო­ლის მთა­ვა­რი ია­რა­ღია. გა­და­ცე­მის ჯაჭ­ვის შე­წყვე­ტის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია სახ­ლში დარ­ჩე­ნა და ნაკ­ლე­ბი სო­ცი­ა­ლი­ზა­ცია. ამ პი­რო­ბებ­ში კი აქ­ტი­უ­რად ჩნდე­ბა კი­თხვა – რა გა­ვა­კე­თო სახ­ლში? ახლა სწო­რედ ამ კი­თხვა­ზე პა­სუ­ხის გა­ცე­მა­ში და­გეხ­მა­რე­ბით:

წა­ი­კი­თხეთ წიგ­ნე­ბი

ალ­ბათ, ყვე­ლა და­საქ­მე­ბულ ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში ყო­ფი­ლა მო­მენ­ტი, რო­დე­საც გარ­კვე­უ­ლი წიგ­ნის წა­კი­თხვა სურს, მაგ­რამ უდ­რო­ო­ბის გამო ვერ ახერ­ხებს. ახლა კი მათ წა­სა­კი­თხად სა­უ­კე­თე­სო დროა. მაშ ასე, გა­იხ­სე­ნეთ ყვე­ლა წიგ­ნი, რომ­ლის წა­კი­თხვაც გა­სულ წლებ­ში გინ­დო­დათ და ვერ შე­ძე­ლით და გა­მო­ი­წე­რეთ readersland.ge-ის სა­შუ­ა­ლე­ბით. კუ­რი­ე­რი წიგ­ნებს თქვენ­თვის სა­სურ­ველ დრო­სა და ად­გილ­ზე მო­გარ­თმევთ.

ივარ­ჯი­შეთ

ახლა, როცა ფიტ­ნეს დარ­ბა­ზე­ბიც და­კე­ტი­ლია და დღის უდი­დეს ან სრულ ნა­წილს სახ­ლში ატა­რებთ, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რომ დღის რუ­ტი­ნა­ში მცი­რე ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა მა­ინც ჩას­ვათ. ამის­თვის, მცი­რე სა­ვარ­ჯი­შო ინ­ვენ­ტა­რი დაგ­ჭირ­დე­ბათ. მათი შე­ძე­ნა შე­საძ­ლე­ბე­ლია hotsale.ge-ს პარტნი­ორ სპორ­ტულ მა­ღა­ზი­ებ­ში გან­სა­კუთ­რე­ბულ ფა­სად და კუ­რი­ე­რი სახ­ლში მო­გი­ტანთ.

გა­ი­კე­თეთ მა­სა­ჟი

სახ­ლში ყოფ­ნა რამ­დე­ნი­მე დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში კი სა­სი­ა­მოვ­ნოა, მაგ­რამ გარ­კვე­უ­ლი პე­რი­ო­დის შემ­დეგ ადა­მი­ა­ნი ერ­თფე­როვ­ნე­ბით იღ­ლე­ბა და ეს ყვე­ლა­ფე­რი საკ­მა­ოდ მო­სა­ბეზ­რე­ბე­ლი და სტრე­სუ­ლი ხდე­ბა. მუდ­მი­ვად სახ­ლში ყოფ­ნა ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რად მე­ტად რთუ­ლია და ამი­ტომ ადა­მი­ა­ნებს გან­ტვირ­თვის სხვა­დას­ხვა სა­შუ­ა­ლე­ბა სჭირ­დე­ბათ. ამ დროს ძა­ლი­ან კარ­გია მა­სა­ჟი, რო­მე­ლიც ამ­შვი­დებს და ამავდრო­უ­ლად, ორ­გა­ნიზმს აძ­ლი­ე­რებს. სან­დო და მა­ღაკ­ვა­ლი­ფი­ცუ­რი მა­სა­ჟის­ტე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბის მი­ღე­ბა ად­გილ­ზე მის­ვლით არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

ითა­მა­შეთ სა­მა­გი­დო თა­მა­შე­ბი

სა­მა­გი­დო თა­მა­შე­ბი ოჯა­ხის წევ­რებ­თან ერ­თად დრო­ის სა­სი­ა­მოვ­ნოდ და ნა­ყო­ფი­ე­რად გა­ტა­რე­ბის ერთ–ერთი სა­უ­კე­თე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბაა. ამ დროს აქ­ტი­ურ­დე­ბა კო­მუ­ნი­კა­ცია მო­თა­მა­შე­ებს შო­რის და მათი მე­ტად და­ახ­ლო­ე­ბა ხდე­ბა. სა­მა­გი­დო თა­მა­შე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­სარ­გებ­ლოა ბავ­შვე­ბის­თვის, რად­გან ისი­ნი ოჯა­ხის წევ­რე­ბის თა­ნად­გო­მას გრძნო­ბენ. მე­ო­რე მხრივ კი, სა­მა­გი­დო თა­მა­შე­ბი დიდ როლს თა­მა­შობს ბავ­შვე­ბის გო­ნებ­რივ გან­ვი­თა­რე­ბა­ში. სა­მა­გი­დო თა­მა­შე­ბის შე­ძე­ნა ონ­ლა­ინ შე­გიძ­ლი­ათ.

აკე­თეთ ხელ­საქ­მე

ფსი­ქო­ლო­გე­ბი გვირ­ჩე­ვენ, რომ ხში­რად დავ­კავ­დეთ ხელ­საქ­მით, რად­გან ეს ადა­მი­ანს ამ­შვი­დებს და პო­ზი­ტი­უ­რად გა­ნა­წყობს. არ­სე­ბულ ვი­თა­რე­ბა­ში კი ხელ­საქ­მე მარ­თლაც სა­უ­კე­თე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბაა დრო­ის სა­სარ­გებ­ლოდ გა­ტა­რე­ბის­თვის. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ეხე­ბა რო­გორც ბავ­შვებს, ისე ზრდას­რუ­ლებს. უფ­რო­სებ­მა შე­გიძ­ლი­ათ თქვე­ნი მი­ვი­წყე­ბუ­ლი უნა­რე­ბი გა­იხ­სე­ნოთ და და­ი­წყოთ ქსო­ვა, კერ­ვა ან ქარ­გვა. შე­გიძ­ლი­ათ, სა­კე­რა­ვი მან­ქა­ნა ონ­ლა­ინ შე­ი­ძი­ნოთ და მას კუ­რი­ე­რი სახ­ლში მო­გი­ტანთ. რაც შე­ე­ხე­ბა პა­ტა­რებს, მათ­თვის არ­ჩე­ვა­ნი მე­ტად მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნია. კა­ტა­ლო­გის სა­შუ­ა­ლე­ბით შე­არ­ჩი­ეთ თქვე­ნი შვი­ლის­თვის სა­სურ­ვე­ლი პრო­დუქ­ცია და ხელ­საქ­მე და კუ­რი­ე­რი მა­საც ად­გილ­ზე მო­გი­ტანთ.

← უკან