კატეგორიები
13
მალე პროფილი FACT SHEET
ge en ru
გამოგვყევი
შექმნილია
უკან
სასტუმროები ჩამოსაშლელი სია
აუზი
ტელეფონები
გართობა ჩამოსაშლელი სია
თავის მოვლა ჩამოსაშლელი სია
სილამაზე ჩამოსაშლელი სია
ჯანმრთელობა ჩამოსაშლელი სია
სახლი და ეზო ჩამოსაშლელი სია
კვება ჩამოსაშლელი სია
ბავშვები ჩამოსაშლელი სია
სუპერმარკეტი ჩამოსაშლელი სია
განათლება ჩამოსაშლელი სია
წიგნები
კონტაქტი
საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი
49 თინა იოსებიძის ქუჩა, თბილისი
ტელეფონი

„hotsale.ge-ზე“ ევროპარკმა ერთ დღეში რეკორდული რაოდენობის - 800 ბილეთი გაყიდა

ნახვების რაოდენობა 4088

სულ რამ­დე­ნი­მე დღეა, რაც „ევრო პარ­კი“ექ­სკლუ­ზი­უ­რად „hotsale.ge-ზე“ გა­მოჩ­ნდა, თუმ­ცა ამ მცი­რე დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში, უკვე 1200-ზე მეტი შე­თა­ვა­ზე­ბა გა­ყი­და. Hotsale.ge-ზე გან­მარ­ტა­ვენ რომ მხო­ლოდ ერთ დღე­ში მომ­ხმა­რებ­ლებ­მა 800 ბი­ლე­თი შე­ი­ძი­ნეს, რაც რე­კორ­დუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბაა.

„ევრო პარ­კის“ მი­მართ ასე­თი მა­ღა­ლი მო­თხოვ­ნა და ბი­ლე­თე­ბის რე­კორ­დუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბით გა­ყიდ­ვა, მისი სერ­ვი­სე­ბის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბამ გა­ნა­პი­რო­ბა აქ მო­წყო­ბი­ლია რამ­დე­ნი­მე აუზი, ღია ბარი და ბავ­შვთა გა­სარ­თო­ბი სივ­რცე, რაც ვი­ზი­ტორ­თათ­ვის კომ­ფორ­ტს ქმნის. აუ­ზე­ბის ნა­წი­ლი მთავ­რო­ბის მიერ და­წე­სე­ბუ­ლი შე­ზღუდ­ვე­ბის გამო ჯერ კი­დევ არ ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს და სა­ნამ ყვე­ლა მო­თხოვ­ნას არ და­აკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბენ, ვი­ზი­ტო­რე­ბის მი­ღე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა არ ექ­ნე­ბათ. ამას­თან, გა­რუ­ჯვი­სა და დას­ვე­ნე­ბის მსურ­ვე­ლე­ბი ეძე­ბენ ისეთ ად­გილს, სა­დაც თავს უსაფრ­თხოდ იგ­რძნო­ბენ.

„ევრო პარ­კი“ კი და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრი­სა და მთავ­რო­ბის მიერ შე­მუ­შა­ვე­ბულ ყვე­ლა რე­გუ­ლა­ცი­ას აკ­მა­ყო­ფი­ლებს და ვი­ზი­ტო­რებს ხა­რის­ხი­ან სერ­ვისს სთა­ვა­ზობს.

 

„ევრო პარ­კის“ ბილეთი „hotsale.ge-ზე“ 38% და 34%-იანი და­ნა­ზო­გე­ბით არის წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, რაც მას კი­დევ უფრო მო­თხოვ­ნადს ხდის. დღეს სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყვე­ლამ იცის რომ თუ აკ­ვა­პარ­კის ან აუ­ზის აბო­ნი­მენ­ტი გვინ­და ჯერ „hotsale.ge-ზე “უნდა ვნა­ხოთ. კომ­პა­ნი­ა­ში მო­თხოვ­ნის კი­დევ უფრო ზრდას ელო­დე­ბი­ან, რად­გან დას­ვე­ნე­ბის სე­ზო­ნი აქ­ტი­ურ ფა­ზა­ში შე­დის და ისი­ნი, ვინც დე­და­ქა­ლა­ქი­დან გას­ვლას ვერ ახერ­ხე­ბენ, სწო­რედ ამ­გვა­რი ად­გი­ლე­ბის ხში­რი სტუმ­რე­ბი არი­ან.

#ჯერ­ჰოთ­სე­ილ­ზე­ნა­ხე

#და­ზოგ­ვა­ჭკვი­ა­ნუ­რია

← უკან