კატეგორიები
13
მალე პროფილი FACT SHEET
ge en ru
გამოგვყევი
შექმნილია
უკან
სასტუმროები ჩამოსაშლელი სია
აუზი
ტელეფონები
გართობა ჩამოსაშლელი სია
თავის მოვლა ჩამოსაშლელი სია
სილამაზე ჩამოსაშლელი სია
ჯანმრთელობა ჩამოსაშლელი სია
სახლი და ეზო ჩამოსაშლელი სია
კვება ჩამოსაშლელი სია
ბავშვები ჩამოსაშლელი სია
სუპერმარკეტი ჩამოსაშლელი სია
განათლება ჩამოსაშლელი სია
წიგნები
კონტაქტი
საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი
49 თინა იოსებიძის ქუჩა, თბილისი
ტელეფონი

ექსკლუზიურად მხოლოდ "ჰოთსეილზე“ "ევრო პარკი“ დღეიდან ბრუნდება

ნახვების რაოდენობა 2213

ხან­გრძლი­ვი კა­რან­ტი­ნი­სა და შე­ზღუდ­ვე­ბის შემ­დეგ ვი­საც დე­და­ქა­ლაქ­ში გან­ტვირ­თვა და აუზ­ზე დას­ვე­ნე­ბა მო­ე­ნატ­რა, მათ­თვის ექ­სკლუ­ზი­უ­რად მხო­ლოდ "ჰოთ­სე­ილ­ზე“ დაბ­რუნ­და "ევრო პარ­კი“, რო­მე­ლიც სტუმ­რებს 15 ივ­ლი­სი­დან მი­ი­ღებს.

 

მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბის ეტა­პობ­რი­ვად მოხ­სნი­სას ცხოვ­რე­ბის ჩვე­ულ რე­ჟიმ­ში ნა­წი­ლობ­რივ ჩავ­დე­ქით, სა­ზა­ფხუ­ლო სე­ზო­ნის ნა­ხე­ვა­რი თით­ქმის გან­ტვირ­თვი­სა და დას­ვე­ნე­ბის გა­რე­შე გა­ვა­ტა­რეთ, რად­გან აუ­ზე­ბი და სხვა გა­სარ­თო­ბი სივ­რცე­ე­ბი არ ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებ­და.

გა­სულ წელს, ბევ­რი ჩვენ­გა­ნი აუ­ზებ­ზე დროს ბავ­შვებ­თან ერ­თად ატა­რებ­და და შვე­ბუ­ლე­ბის მო­ლო­დინ­ში მათ არ­და­დე­გებს სა­ხა­ლი­სოს და სა­სი­ა­მოვ­ნოს ხდი­და. ბავ­შვებ­საც, კუ­რორტზე და­სას­ვე­ნებ­ლად წას­ვლამ­დე, დე­და­ქა­ლაქ­ში არ­და­გე­გე­ბის ნა­წი­ლის სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გა­ტა­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­დათ, რისი ფუ­ფუ­ნე­ბაც წელს, 15 ივ­ლი­სამ­დე არ მოგ­ვე­ცა.

დე­და­ქა­ლაქ­ში ტემ­პე­რა­ტუ­რა სულ უფრო იმა­ტებს და მათ, ვინც ჯერ­ჯე­რო­ბით, კუ­რორ­ტებ­ზე დას­ვე­ნე­ბას ვერ ახერ­ხე­ბენ, „ჰოთ­სე­ი­ლი­სა“ და ევრო პარ­კის“ მეშ­ვე­ო­ბით ეძ­ლე­ვათ სა­შუ­ა­ლე­ბა, 34%-იანი და­ნა­ზო­გით სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გა­ა­ტა­რონ ზა­ფხუ­ლის ცხე­ლი დღე­ე­ბი, გაგ­რილ­დნენ აუზ­ზე, მი­ი­ღონ ნამ­ზე­უ­რი, მი­ირ­თვან ცივი სას­მე­ლე­ბი და და­ის­ვე­ნონ პარ­კის სხვა­დას­ხვა სივ­რცე­ში.

„ევრო პარ­კი“ COVID-19-თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ყვე­ლა რე­გუ­ლა­ცი­ის გათ­ვა­ლი­სიწ­ნე­ბით გა­იხ­სნა. აქ მკაც­რად იქ­ნე­ბა და­ცუ­ლი შეზ­ლონ­გებს შო­რის დის­ტან­ცია, ჩა­ტარ­დე­ბა თერ­მოსკრი­ნინ­გი და ად­მი­ნის­ტრა­ცია გა­ით­ვა­ლის­წი­ნებს ყვე­ლა იმ მო­თხოვ­ნას, რაც ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად არის სა­ჭი­რო. შე­სა­ბა­მი­სად, „ჰოთ­სე­ი­ლი­სა“ და „ევრო პარ­კის“ მეშ­ვე­ო­ბით, უკვე შეგ­ვიძ­ლია, მშვი­დად გავ­ხა­დოთ ზა­ფხუ­ლი უფრო მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი და ხა­ლი­სი­ა­ნი და ჩვენს ბავ­შვებ­საც, არ­და­დე­გე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­სი­ა­მოვ­ნო გან­წყო­ბა შე­ვუქ­მნათ.

← უკან